.

Vítame Vás na stránke 2.A

hudba


Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Chat

O Škole

Františkáni v Malackách pôsobili od 17. storočia. Mali tu kláštor a školu, ktorej úlohou bolo spočiatku vzdelávať členov rádu, postupom času sa typ školy zmenil, a tak právo študovať získala aj verejnosť. V roku 1927 sa im podarilo zriadiť gymnázium s názvom Súkromné gymnázium Rádu sv. Františka v Malackách. Gymnázium pod patronátom františkánskej rehole pôsobilo do roku 1945, kedy ako dôsledok poštátnenia cirkevných škôl začalo svoje pôsobenie štátne gymnázium.

Priaznivé obdobie pre pôsobenie cirkevných škôl vzniklo až po páde komunistického režimu. Založenie nového františkánskeho gymnázia sa podarilo v roku 1996. Zriaďovateľom novej školy s názvom Gymnázium sv. Františka Assiského sa stal Provincialát Rehole Menších bratov – františkánov.

Prvé maturity sa konali v máji 2000. Odvtedy má škola približne 300 absolventov. V súčastnosti je na škole otvorených 9 tried, z toho 8 so všeobecným zameraním a 1 trieda zameraná na jazyky a školu navštevuje približne 240 študentov.

Súčasťou rozvrhu na gymnáziu je aj sv. omša, ktorej sa zúčastňujú všetci žiaci. Sv. omša býva v stredu ale aj v dňoch, keď sú prikázané sviatky.

Na škole sú zriadené učebne chémie, biológie, fyziky, informatiky, matematiky, geografie, náboženstva, dejepisu, slovenčiny a cudzích jazykov. (Tieto učebne si môžete pozrieť v galérií učební)

 
Vítame Vás na stránke 2.A