.

Vítame Vás na stránke 2.A

hudba


Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Chat

Učitelia

  Mgr. Viera Zaíčková
Predmet: Fyzika
Funkcia: Riaditeľka školy
Kontakt: viera.zaickova@zoznam.sk
   
Mgr. Marta Mandráková
Predmet: Náboženská výchova, etická výchova
Funkcia: Triedna profesorka 4. A a výchovný poradca
Kontakt: marta.mandrakova@zoznam.sk, 0908074756
   

Mgr. Zdenka Bilčíková
Predmet: Matematika, biológia
Funkcia: Triedna profesorka 3. B a a predseda predmetovej komisie pre MAT, INF, GEO
Kontakt: zdenkabi@centrum.sk

Ing. Zuzana Brajerová
Predmet: Informatika
Funkcia: Triedna profesorka 2. B
Kontakt: brajerova@seznam.cz 
  Mgr. Peter Čižmár
Predmet: Náboženská výchova

PaedDr. Mária Dršková
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Funkcia: Predseda predmetovej komisie pre SJL, ANJ, NEJ
Kontakt: mariadrskova@centrum.sk, Školská 959, 908 01 Kúty
PhDr. Emília Gašparovýchová
Predmet: Nemecký jazyk
Funkcia: Triedna profesorka 4. B
Kontakt: emilia.gasparovych@yahoo.de
Mgr. Elena Hušková
Predmet: Biológia

Funkcia: Triedna profesorka 1. B a predseda predmetovej komisie pre FYZ, CHE, BIO
Konktakt: beli@pobox.sk
 
  Andrea Kasjanovová
Predmet: Anglický jazyk
 
Ing. Zuzana Lepišová
Predmet: Fyzika, informatika
Funkcia: Triedna profesorka 3. A
Kontakt: zl.gymma@centrum.sk
PaedDr. Martin Lipták
Predmet: Telesná výchova
Funkcia: Triedny profesor 2. C a predseda predmetovej komisie pre NBK, ETV, DEJ, NAS, EST, TEV

Mgr. Martin Macejka
Predmet: Náuka o spoločnosti, dejepis, etická výchova
Kontakt: dejiny@centrum.sk

Mgr. Kristína Morvayová
Predmet: Matematika, geografia
Funkcia: Triedna profesorka 2. A
Kontakt: kikusa11@azet.sk
 
Mgr. Beáta Norisová
Predmet: Anglický jazyk
Kontakt: beata.norisova@azet.sk
  Barbora Nováková
Predmet: Anglický jazyk
 


 

Mária Síkeliová
Predmet: Slovenský jazyk, dejepis

  Mgr. Katarína Václavková
Predmet: Anglický jazyk

Ing. Stanislava Zajačková
Predmet: Nemecký jazyk, náuka o spoločnosti
Funkcia: Triedna profesorka 1. A
Kontakt: stana_fabka@hotmail.com

 

 
Vítame Vás na stránke 2.A